Myopie Management

Er is nog geen geneesmiddel ontwikkeld om myopie (bijziendheid) tegen te gaan. Wel zijn er methodes om de toename af te remmen. Contactlens Centrum Terneuzen richt zich bij myopie management op drie aspecten, te weten levensstijl, contactlenzen en druppelmedicatie. Om myopie management op een goede manier toe te passen, werken we uiteraard nauw samen met uw oogarts.

LevensstijlLevensstijl
De levensstijl van opgroeiende kinderen en tieners speelt een grote rol in de toename van myopie. Kinderen die veel lezen of met de tablet en/of pc werken, moeten hun ogen scherp stellen voor dichtbij. Hierdoor is de kans groot dat de myopie toeneemt. Ogen ontspannen door in verte te kijken (> 6 meter) en hebben veel baat bij daglicht. Buiten spelen is dus een prima manier om uw kinderen te wapenen tegen myopie. Wij adviseren om minimaal 2 uur per dag buiten te spelen, niet langer dan een half uur achtereen op een tablet te laten spelen en daarbij minstens 30 cm afstand te houden.

Contactlenzen
Er zijn verschillende contactlenzen die een positieve bijdrage leveren aan myopie management:

nachtlenzen /ortho-K: dit zijn vormvaste contactlenzen die 's nachts gedragen worden

zachte Myopia Control (= MC) 3 maandlenzen: dit zijn contactlenzen in een zacht materiaal, heel comfortabel

daglenzen MC: ook in een zachte uitvoering.

Onderzoek toont aan dat het dragen van nachtlenzen de toename in myopie tot 45% remt. De nachtlens is bij uitstek geschikt bij myopie tot -4,50 D en geeft een prima verte-zicht. Het voordeel hiervan is dat overdag geen lenzen gedragen worden om scherp te kunnen zien. Bij hogere myopie geeft een zachte MC lens een vergelijkbaar netvliesbeeld als dat van de nachtlens. Een nadeel kan zijn dat het verte-zicht in sommige gevallen iets minder is. De MC daglenzen zijn leverbaar tot een sterkte van -6.00 D. Laatst genoemde lens is afgelopen 4 jaar klinisch onderzocht. Enkele conclusies zijn dat het gebruik van de myopie-controle daglens effectief is in het afremmen van de myopie (> 50% remming tov controle groep). Ook bleek dat het remmen van myopie nog effectief is bij starten op een latere leeftijd.

Wat is het effect van contactlenzen bij myopie management?
In dit filmpje kunt u duidelijk zien wat het effect is van contactlenzen. Door de locatie van het perifere beeld op het netvlies wordt de groei van het oog, en dus de toename van myopie, afgeremd.

Druppelmedicatie
Bij sommige kinderen is druppel-medicatie (atropine) het meest geschikt. In dit geval schrijft de oogarts een recept voor oogdruppels voor. Deze dienen gedurende de ontwikkeling van het oog gedruppeld te worden. Helaas kleven er wel nadelen aan het gebruik. Zo is sprake van pupilverwijding waardoor overgevoeligheid ontstaat voor zonlicht. Ook het zicht dichtbij kan storend zijn. Daarom worden vaak multifocale brillen ingezet bij deze therapie.